Projectdetails

!!Description

Het huidige SBO voorstel met economische finaliteit is gericht op het ontwikkelen van vroeg stadium kleine molekule- en biologische geneesmiddelkandidaten tegen geselecteerde biomarkers op tumor-geassocieerde macrofagen (TAM’s), die worden beschouwd als doelwit voor synergistische en aanvullende benaderingen voor kankerimmunotherapie en voor het voorkomen van kankerherval. Immuun-gebaseerde therapieën, die het eigen immuunsysteem van de patiënt versterken in de strijd tegen kanker, hebben onlangs veelbelovende resultaten getoond in een scala aan kankersoorten. Immunotherapieën zijn echter niet effectief bij alle patiënten en kankersoorten, terwijl anderen weerstand tegen immunotherapie ontwikkelen. Recente bewijzen wijzen erop dat TAM's, die een heterogene populatie van immuuncellen vertegenwoordigen in tumoren en die subgroepen omvatten met specifieke moleculaire profielen en functies, de tumorprogressie aanzienlijk bevorderen en ook bijdragen tot therapieresistentie. Derhalve heeft herprogrammering van het TAM fenotype het potentieel om synergistisch de werkzaamheid van immunotherapie te verbeteren door therapieweerstand tegen te gaan, antigeenpresentatie te bevorderen, normalisatie van de bloedvaten te bevorderen en de cytotoxische activiteit van TAM's te verhogen.
AcroniemFWOSBO21
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

  • Cancer biology

Keywords

  • Cancer Reseach