SBO: Predictcor: Kennis en technologieplatform voor voorspelling van duurzaamheid en levensduur van organisch gecoate metalen in een corrosieomgeving

Projectdetails

!!Description


Het is de innovatieve doelstelling van het project om een geintegreerd corrosiemodel te ontwikkelen dat betrouwbaar en voorspellend is. Geïntegreerd betekent dat alle subsystemen (metaal, coating, elektrolyt) en alle fenomenen die leiden tot corrosie (transport door de coating, interfaciale (elektro)chemie, delaminatie) samengebracht worden in één model. Om deze doelstelling te realizeren zullen we een aanpak hanteren die experimenten combineert met eindige elementen modellering (FEM). De modellering is nodig voor de kwantitatieve beschrijving van alle relevante fenomenen. Experimenten zijn nodig op twee niveaus. Enerzijds leveren experimenten inzichten in de optredende fenomenen en laten toe om input parameters te bepalen voor de modellering. Anderzijds zijn experimenten nodig voor de verificatie en validatie van de modellen.
AcroniemFWOSBO22
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Keywords

  • Chemical Engineering

Flemish discipline codes in use since 2023

  • General chemical and biochemical engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.