SBO Project: Aerogels en textielgewapende cement composieten voor een nieuwe generatie hoogperformante bouwmaterialen en - elementen

Projectdetails

!!Description

De hedendaagse regelgeving stimuleert de bouwsector om de
ambitieuze doelstellingen voor een duurzame maatschappij te bereiken.
De vraag naar energiebesparing, reductie van CO2-emissie en gebruik
van grondstoffen, en efficiënt bouwen kan beantwoord worden door
hoog-performante bouwmaterialen en –systemen die mechanische en
thermische eigenschappen combineren. Op mechanisch vlak hebben
Textiel Verstevigde Cementen (TRCs) hun competitiviteit bewezen in het
reduceren van materiaalgebruik en gewicht in vergelijking met
traditionele bouwmaterialen zoals staal gewapend beton. Op thermisch
vlak, is aerogel een veelbelovend isolatiemateriaal. In vergelijking met
traditionele isolatiematerialen (zoals PUR/PIR of EPS), biedt het een
onbrandbaar, ultra-isolerend en ultra-lichtgewicht alternatief dat de
thermische isolatiewaarde en slankheid van bouwelementen sterk kan
reduceren. Hoewel aerogels al werden onderzocht in verschillende
toepassingen (batterijsystemen, akoestische isolatie, luchtfiltratie
systemen), is op hun potentieel in structurele elementen nog niet
ingespeeld. Het doel van dit onderzoek is een multi-schaal integratie van
aerogel in bouwelementen, met focus op toepassingen met hoge
thermische, mechanische en brandveilige vereisten. De integratie zal op
drie niveaus gebeuren; op micro-schaal zullen aerogel granulaten
worden toegevoegd aan mortelmengsels, met oog op thermisch
isolerende aerocementen met gewenste mechanische eigenschappen.
Op meso-schaal zal de combinatie van aerocementen en aerogel dekens
met textielwapening doorgevoerd worden. Tot slot zullen op macroschaal
gelaagde structurele elementen onderzocht worden die aerogels
en TRC combineren. Om de structurele integriteit bij hoge temperatuur
te garanderen, zullen innovatieve, hoog-performante 3D basalt textielen
(als alternatief voor glasvezels) onderzocht worden. Alle
onderzoekspistes zullen afgetoetst worden aan bestaande materialen en
elementen.
AcroniemFWOSBO45
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/26

Keywords

  • Construction materials
  • Construction materials technology
  • Construction mechanics
  • Structural engineering
  • Functionalisation of materials

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Construction materials

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.