Projectdetails

!!Description

De innovatieve wetenschappelijke doelstelling van LifeSBat is een experimenteel/modelleringsplatform voor composiet kathode (CK) materialen te ontwikkelen om sneller design van nieuwe systemen mogelijk te maken en hun lange termijn performantie en veroudering te kunnen voorspellen in een dynamische ladings-/ontladingscyclus. De performantie van de CK materialen is het resultaat is van een intense interactie tussen verschillende fysische fenomenen aan verschillende interfaces. Daarom moeten de modellen systematisch opgebouwd worden, startend met vereenvoudigde materiaalstructuren waarin een beperkt aantal fysische fenomenen optreedt aan goed gedefinieerde interfaces, evoluerend naar meer complexe materialen om te eindigen met de echte CK materialen. Dit vereist dat ook de microstructuur van de CK materialen gemodelleerd wordt in functie van de procesparameters. Alle tussenstappen in de modellering zullen gevalideerd worden aan de hand van metingen.
Het is de bedoeling een materiaal-agnostische tool te ontwikkelen. Desalniettemin is het noodzakelijk representatieve materialen te kiezen als case study voor het bepalen van input parameters en de experimentele validatie van de modellen. Gebaseerd op de state-of-the-art in de literatuur, hebben we NMC (LiNixMn 1-x-yCoyO2) en oxidische and ionogel type vaste elektrolyt materialen, i.e. LLZO+PEO (Li7La3Zr2O12 + polyethylene oxide), ionogel and nano-SCE (Solid Composite Electrolyte) gekozen.
De finale doelstelling is een model te ontwikkelen dat het gedrag van de interfaces in de poreuze composiet kathode materialen, i.e. kathode/vast elektrolyt, kathode/koolstof en vast elektrolyt/koolstof, beschrijft gedurende de levensduur van het materiaal in functie van veroudering en dat tevens de impact van de procesparameters op de microstructuur van de materialen beschrijft.
Het consortium bestaat uit onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel en imec.
AcroniemIWTSIM6
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/25

Flemish discipline codes

  • Battery technology