Projectdetails

!!Description

De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste uitdagingen
van de 21e eeuw (Verenigde Naties, 2019). Ook in België groeit het
aantal ouderen: in 2019 waren er 25,3% 60-plussers. Tegen 2050 loopt
dit op naar 32,9%. In 2019 waren er ook 5,7% 80-plussers; in 2050 zal dit
10,5% zijn. Deze sterke stijgingen zullen onze woningsector, die
momenteel niet aangepast is aan deze heterogene groep, sterk
beïnvloeden, en het huidige en toekomstige woonbeleid op de proef
stellen. De context waarin mensen wonen zal altijd aan objectieve
architecturale parameters moeten beantwoorden, maar er is een
groeiende vraag om ook rekening te houden met zaken m.b.t. het
subjectief welbevinden van mensen (SWB). Het SBO-project HOUSE
vertrekt van de vaststelling dat er vandaag een gebrek aan kennis is over
de invloed van woningontwerpkenmerken op het SWB van huidige en
toekomstige generaties ouderen.
Er worden vier onderzoeksdoelen voorgesteld: (i) Identificeren van
heterogeniteit onder ouderen (ii) Begrijpen van hoe innovatieve
woonconcepten en -kenmerken zouden kunnen bijdragen aan het SWB
van ouderen (iii) Testen en valideren v.h. evaluatie-instrument "wonen
voor SWB van ouderen" (iv) Ontwikkelen en evalueren van ruimtelijke
scenario’s m.b.t. innovatief wonen voor het SWB van ouderen. De
expertise die door het onderzoek wordt opgedaan, zal 2 utilizatie
sleutelproducten genereren: ‘Assessment Pakketten’ (diagnostische
instrumenten die actoren in staat stellen om een assessment uit te
voeren over hun (ontwerp van een) woning m.b.t. de sterke en zwakke
punten, kansen en bedreigingen inzake het SWB-potentieel) en een
"ontwerp-beslissingsondersteunende tool” (dat een beter
geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt voor actoren, betrokken
bij SWB woningrenovatie of ontwikkeling). Betreffende de disseminatie,
zullen demonstratieprojecten, opleidingspakketten en diverse
publicaties, conferenties en een website het mogelijk maken om
inzichten te delen over wonen van ouderen en SWB.
AcroniemFWOSBO40
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Elderly care

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.