Projectdetails

!!Description

De etnische kloof in het hoger onderwijs is een belangrijk maatschappelijk probleem in OESO-landen,
en is sterk aanwezig in Vlaanderen. Die kloof uit zich in de ondervertegenwoordiging, de mindere
academische prestaties, welzijn en het gevoel erbij te horen van studenten met een migratieachtergrond.
Dit project wil dit maatschappelijk probleem aanpakken door een 'Close-the-Gap toolkit' te promoten
om de etnische kloof aanzienlijk te verkleinen en het potentieel van de steeds diverser wordende
jeugd in Vlaanderen te valoriseren.
In de eerste fase van het project zal onze mixed-methods verzameling en analyse van grootschalige
gegevens (enquête bij 1200 studenten en 300 docenten, beleidsdocumenten van alle hogere
onderwijsinstellingen) en medium- en kleinschalige gegevens (interviews, experimenten,
observaties, groepsdiscussies) een beter begrip opleveren van de effectiviteit van verschillende
soorten inspanningen om de etnische kloof te verkleinen, en dit op macro-, meso- en microniveau.
Het onderzoek wordt ge co-creëerd met studenten (met een migratie-achtergrond), medeinitiatiefnemers van dit project.
In de tweede fase worden deze inzichten geïntegreerd in een Close-the-Gap toolkit voor het brede
veld van relevante actoren: bestuursinstellingen, universiteiten en hogescholen, middenveld actoren
en diverse studentenverenigingen.
De toolkit bestaat uit:
1. Beleidsrapporten om het bewustzijn te vergroten en kennis te verspreiden over de etnische kloof
en onderliggende mechanismen
2. Monitoringinstrumenten om de etnische kloof en de effecten van beleid en initiatieven te evalueren
3. Een leerplatform met trainingsmateriaal om beleidsmakers in HOI's, docenten en studentenorganisaties (van studenten met een migratieachtergrond) te professionaliseren en/of te ondersteunen.
Om maatschappelijke impact te garanderen, zullen de 26 sleutelactoren die dit project mede hebben geïnitieerd, deze instrumenten gebruiken, promoten en integreren in hun reguliere activiteiten.
AcroniemFWOSBO59
StatusNiet gestart
Effectieve start/einddatum1/10/2430/09/28

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Race and ethnic relations

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.