SBO: Het bevorderen van vroege meertaligheid in de kinderjaren en kinderopvang (ProEMC2)

Projectdetails

!!Description

Vele anderstalige (AT) gezinnen maken zich zorgen over de taalontwikkeling van hun kinderen. Er is een grote behoefte aan professionele ondersteuning voor de harmonieuze meertalige ontwikkeling. De professionals die in de sector van de vroege kinderjaren (VK) werken (zoals opvoedingsondersteuners en personeel van de kinderopvang) zouden de eentalige institutionele voorzieningen kunnen veranderen. Maar op dit moment weten we nog te weinig over hun deskundigheid m.b.t. meertaligheid of meertalige geletterdheid.
Wij willen de relatie tussen de VK professionals en AT gezinnen van naderbij bestuderen en optimaliseren. Hiervoor is het nodig om na te gaan wat de talige behoeften van AT gezinnen zijn; welke adviezen ze nu ontvangen; welke taalovertuigingen en -praktijken er zijn bij ouders en professionals en wat de huidige impact is van de professionals op de gezinnen. Met andere woorden, beide partijen (ouders en professionals) dienen onderzocht te worden, alsook hun interacties en wederzijdse beïnvloeding.
Eerdere studies op dit vlak waren vooral beschrijvend. Zo weten we reeds dat eentaligheid als norm vaak wordt geadviseerd of zelfs opgelegd aan AT kinderen en hun gezinnen. Er bestaan echter weinig interventiestudies die ons kunnen informeren over hoe we de professionele voorzieningen in de VK kunnen verbeteren. Met dit project willen we de wetenschappelijk kennis over de meerwaarde van vroege meertaligheid valoriseren. Het uiteindelijke doel is om de competenties van VK professionals te verhogen en indirect de harmonieuze tweetalige ontwikkeling bij AT kinderen te versterken.
AcroniemFWOSBO24
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Keywords

  • multilingualism

Flemish discipline codes

  • Developmental linguistics