Het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor onderwijskwaliteit: via analyse van processen en effectiviteit naar regulatiemechanismen voor overheidsbeleid

Projectdetails

!!Description

Centraal binnen dit onderzoek staat de vraag naar de effectiviteit, het functioneren en de randvoorwaarden voor het effectief functioneren van schoolbesturen om van daaruit te komen tot regulatiemechanismen die de Vlaamse overheid (verder) kan ontwikkelen om het functioneren van schoolbesturen te bevorderen.
AcroniemVLOV195
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/12/2330/09/25

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.