Seffientie

Projectdetails

!!Description

Dit is een gezamenlijk projectvoorstel van 2 jaar tussen België, Ecuador, Bolivia en Oeganda. Het is van plan kantoren voor sociaal ondernemerschap (SE) te creëren bij partneruniversiteiten. Hiermee willen we de efficiëntie van sociale ondernemers in de bovengenoemde partnerlanden vergroten. Het ondersteunen van SE's is een nobele zaak, omdat ze doorgaans gericht zijn op het oplossen van de meest uitdagende duurzaamheidskwesties, die niet zijn opgelost door de overheid, particuliere of openbare organisaties. Tegelijkertijd zijn sociale ondernemers minder gefocust op het zakelijke deel van hun initiatieven. Het ontbreekt hen vaak aan middelen, waaronder: financiële middelen, human resources en gespecialiseerde kennis in verschillende domeinen. Bovendien zijn de initiatieven van SE's vaak niet zichtbaar. Hoewel SE's een nobel doel hebben om belangrijke duurzaamheidsuitdagingen voor onze samenlevingen op te lossen, zijn ze daar helaas niet efficiënt in. Universiteiten spelen een centrale rol bij de ondersteuning van SE's. Voor deze ondersteuning hoeven universiteiten alleen gebruik te maken van de bestaande (i) expertise van hun personeel en studenten, (ii) universitaire middelen en (iii) lokale, nationale en internationale netwerken. Door de uitwisseling van ervaringen zal dit project lokale partneruniversiteiten kennis verschaffen over hoe ze sociale ondernemers kunnen ondersteunen en hoe ze de ondersteuning van SE's structureel kunnen verankeren in de structuur van hun universiteiten. SE-kantoren aan universiteiten zijn bedoeld om bestaande initiatieven te coördineren en (interne en externe) netwerken ter ondersteuning van SE's te versterken. Met de activiteiten die voor dit project worden voorgesteld, streven we naar een solide netwerk van partnerschappen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Met dit netwerk willen we de ondersteuning van sociale ondernemers bevorderen en hun efficiëntie verbeteren. Tegelijkertijd zal dit project de zichtbaarheid van sociale ondernemers onder hun lokale gemeenschappen en internationaal versterken.
AcroniemVLIR391
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/21

Flemish discipline codes

  • Game theory, economics, social and behavioural sciences

Keywords

  • Efficiency
  • samenwerking
  • sociaal ondernemerschap