Zelf-reflexiviteit en genreverandering in de 21e-eeuwse literatuur van zwart-Britse schrijfsters

Projectdetails

!!Description

Dit project belicht de poëtica en politiek van zelf-reflexiviteit in 21eeeuwse zwart-Britse literatuur. Op basis van theorievorming rond
genre, metafictie en postkolonialisme richt het zich, ten eerste, op de
politieke functies van postkoloniale metafictie, om zo bestaande
literatuurtheorieën te verfijnen, die zelf-reflexiviteit al te vaak van het
realisme en politieke betrokkenheid hebben gedissocieerd. Het
project bestudeert ook de culturele functies van metafictie als
leesstrategie en wijdt zijn aandacht aan de veranderlijke
verschijningsvormen en de mogelijks gender-gerelateerde
re-/devaluatie van metafictie in de literatuurkritiek. Maar het project
spitst zich, ten deerde, vooral toe op de esthetische functies van
metafictie. Het ziet metafictie als motor van genreverandering en
gaat na hoe de zelf-reflexieve fictie van Britse schrijfsters van
Afrikaanse en Afrikaans-Caribische afkomst in het post-millennium 1)
het thematische spectrum van zwart-Britse literatuur heeft verruimd,
2) genres heeft gerevitaliseerd door variatie, hybridisatie en
vermenging en 3) zelfs nieuwe sub-genres heeft doen ontstaan. Het
project schetst een alternatieve zelf-reflexieve traditie die noopt tot
herziening van zowel de zwart-Britse literatuurgeschiedenis als van
de bestaande (voornamelijk op blanke auteurs geënte)
theorievorming rond metafictie. Tenslotte verheldert het de politieke,
culturele en esthetische dynamieken van genre-evolutie vandaag in
en door het zwart-Britse veld.
AcroniemFWOAL1007
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • metafictie
  • genreontwikkeling
  • schrijven van zwarte Britse vrouwen uit de 21e eeuw

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Postcolonial studies
  • Narratology
  • Literatures in English
  • Literary theory
  • Contemporary literature

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.