Cofinanciering OZR FWO Hercules Apparatuur: Oprichting van het BE-HAVE onderzoekspanel. Een probabilistisch onderzoekspanel gericht op het verzamelen van actieve en passieve gedragsdata doormiddel van online registratiemethoden (web, app) en via internet verbonden toestellen

Projectdetails

!!Description

In de humane wetenschappen is gedegen onderzoek afhankelijk van de participatie van respondenten. Een voorwaarde voor valide en betrouwbare data is de random selectie van respondenten om representatief te kunnen zijn. Gedegen wetenschappelijk onderzoek staat onder druk omwille van (a) dalende respons, (b) kortere onderzoekscycli, en (c) krimpende budgetten. Om dit probleem te overkomen is de beste mogelijkheid de benutting van online onderzoekspanels - opgericht voor marktonderzoeksdoeleinden naar opinies - voor wetenschappelijk onderzoek. De betrouwbaarheid en validiteit van de bestaande panels is echter dubieus. Als een antwoord hierop hebben verschillende landen een probabilistisch panel opgestart.
Echter, los van het niet bestaan in België, richten deze panels zich louter op opinieonderzoek, en is de focus zelden om het dagelijkse gedrag tracht te begrijpen, veranderen en voorspellen. De discrepantie tussen wat mensen zeggen dat ze doen, en wat ze effectief doen kan overkomen worden via het MOTUS software platform, dat gedragsdata verzamelt naast opinies. Het BE-HAVE onderzoekspanel is een uitbreiding van het reeds bestaande MOTUS software
platform, en faciliteert de input van zowel actief als passief geregistreerde gedragsdata in een open data warehouse dat specifiek ontworpen is om een panel op te richten, en te interageren en te communiceren met de individuele
panelleden. Dit zal een significant verschil maken in multidisciplinair onderzoek naar het menselijk gedrag.
AcroniemOZR3253
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/1830/04/23

Keywords

  • communicatie

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.