Projectdetails

!!Description

Het SCAN II-project is ontwikkeld op basis van de resultaten van het SCAN-project en beoogt een betere uitvoering van de Europese procedure voor geringe
Europese procedure voor geringe vorderingen (EPK) door het opstellen van een routekaart van de handhavingsregels van de 26 lidstaten van de EU enerzijds
en anderzijds de vereenvoudiging en digitalisering van de tenuitvoerleggingsprocedures. Wat de eerste doelstelling betreft, is het bestaande gebrek aan harmonisatie van de handhavingsregels van de lidstaten een belangrijke zwakte van de wederzijdse tenuitvoerlegging van de beslissingen in het kader van het ESCP, waardoor het consumenten (als eindgebruikers) en advocaten en deurwaarders (als exploitanten) moeilijk op de hoogte kunnen zijn van het bestaan en de praktische werking van verschillende EU-handhavingsregels. Met betrekking tot de vereenvoudiging en digitalisering van de procedures voor de tenuitvoerlegging van het ESCP - op basis van een beoordeling van de behoeften benadering en het belang van de totstandbrenging van een volledig technologiegestuurd mechanisme ter bevordering van de toegang van de burgers tot de rechter - ontwikkelt het SCAN II-project een IT-platform en een Blockchain-systeem ontwikkeld om de bestaande leemte in de handhaving van het ESCP in de Unie op te vullen. Met een combinatie van een theoretische en praktische benadering zal een consortium van deskundigen op het gebied van internationaal burgerlijk procesrecht/privaatrecht en informatietechnologie nauw samenwerken om: a) duidelijkheid te scheppen in de analyse van de bestaande handhavingsregels door een stappenplan voor deze regels op te stellen; b) een IT-platform op te zetten dat doeltreffende richtsnoeren geeft over de EU handhavingsregelsmet betrekking tot de ESCP-vonnissen; en c) een Blockchain-systeem te ontwikkelen ter bevordering van de handhavingsprocedures. Het SCAN II-project Consortium zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het valideren van de eindresultaten van het project in een uitgebreide routekaart van alle 26 lidstaten, en een vergelijkende en analytische studie van beste praktijken inzake de regels voor de tenuitvoerlegging van ESCP-vonnissen. Bij het project zullen meer dan 100 advocaten, 100 gerechtsdeurwaarders, 26 consumentenverenigingen, 5 beleidsmakers en 1500 EU-consumenten in de hele Unie.
Korte titelSCAN II
AcroniemEU643
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2229/02/24

Keywords

  • Burgerlijk recht
  • handelsrecht
  • E-justitie/e-recht
  • Internationaal privaatrecht
  • Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
  • Justitiële samenwerking

Flemish discipline codes 2018-2023

  • International law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.