Slim cameratoezicht in smart cities: de deconstructie van het surveillance- en veiligheidsdiscours

Projectdetails

!!Description

Het voornaamste doel van het onderzoeksproject is de analyse van
het discours dat de implementatie van 'slimme' surveillance-camera's
karakteriseert, met oog op hun opbrengsten in 'smart cities'. Het
heeft als doel om de voornaamste beloften en drijfveren te
identificeren die achter de ‘smart city’-programma’s liggen in Brussel,
Antwerpen en Gent. Twee hypothesen uit de literatuur worden
getest: 1) 'Surveillance theater': het concept van ‘smart cities’ en de
implementatie van surveillancetechnologieën spelen een
symbolische rol; 2) ‘Surveillance-kapitalisme’: de voornaamste
drijfveer achter de implementatie van surveillancetechnologie is niet
de veiligheid van burgers, maar is van economische aard. De
hypotheses worden getest door kritische discoursanalyse van
beleidsdocumenten, sociale media en interviews met verschillende
stakeholders, en de gevonden discoursen worden gecontrasteerd
met de literatuur. Ondanks bestaand onderzoek naar surveillance,
smart cities, veiligheid en de symbolische rol van misdaadbestrijding
zijn er een aantal lacunes die het onderzoek tracht te vullen: 1)
invloed van surveillance-kapitalisme op smart city-beleid; 2)
comparatief onderzoek; en 3) analyse van drijfveren achter de
implementatie van de technologieën. Het onderzoek wil zo een
bijdrage leveren aan theorievorming in de criminologie, surveillance
studies en veiligheidsstudies en wil, op basis van de
onderzoeksresultaten, bijdragen tot een geïnformeerd beleid en
publiek debat.
AcroniemFWOAL1004
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Flemish discipline codes

  • Causes and prevention of crime
  • Criminology not elsewhere classified
  • Private policing and security services
  • Safety, prevention and police
  • Social geography

Keywords

  • Slimme steden
  • Toezicht
  • Verhandelingen