Sociale huisvesting en bereikbaarheid: woonplaats en activiteitenpatronen van sociale huurders (SoHoLoc)

Projectdetails

!!Description

Sociale huisvesting is een belangrijk overheidsinstrument om kwetsbare groepen betaalbare
huisvesting te bieden. De tevredenheid van sociale huurders wordt sterk bepaald door de locatie en
de bereikbaarheid van hun woning. De laatste jaren worden verouderde sociale woningen in
stadscentra gesloopt en vervangen door woningen voor diverse inkomensgroepen. Daardoor neemt
het aantal sociale woningen in stadscentra af. Nog maar weinig onderzoekers hebben zich gebogen
over de effecten van dit beleid. Nochtans wordt de tevredenheid van sociale huurders sterk bepaald
door de locatie en bereikbaarheid van hun woning. Een gebrek aan bereikbaarheid zou de voordelen
van sociale huisvesting voor bewoners gedeeltelijk teniet kunnen doen door een verminderde
maatschappelijke participatie. Het onderzoek gaat na in welke mate sociale
huisvestingsmaatschappijen in hun locatiebeleid rekening houden met bereikbaarheid, en of de
locatie van sociale woningen een impact heeft op sociale uitsluiting. Het project omvat 1) een
analyse van het locatiebeleid van sociale huisvesting in Europa, 2) een ruimtelijke analyse van de
bereikbaarheid van de huidige en geplande sociale woningen in Vlaanderen en 3) een verkenning van
de hypothese of een lage mate van bereikbaarheid inderdaad bijdraagt tot beperktere
activiteitenpatronen en lagere tevredenheid van sociale huurders.
AcroniemFWOAL1111
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/27

Keywords

  • sociale huisvesting
  • toegankelijkheid
  • mobiliteitsgerelateerde sociale uitsluiting

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Urbanism and regional planning
  • Geography of mobility and transportation
  • Transport planning
  • Housing markets, development, management

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.