Sociale impact van topsport in Wallonië -Brussel

Projectdetails

!!Description

Onder druk van de toegenomen concurrentie investeren nationale overheden steeds meer om op internationaal niveau goede prestaties te leveren in de topsport. Dit heeft geleid tot een wereldwijde medaillerace, waarin landen maatschappelijk rendement op hun investeringen nastreven. High performance sport verbindt, inspireert en ontwikkelt. Door successen en sporters als rolmodellen maakt high performance sport mensen trots, zorgt voor sociale cohesie, kan jong en oud inspireren en motiveren om te sporten en te trainen. Het zet België op de kaart, versterkt het internationale aanzien en stimuleert de economie door sport en bedrijfsleven te verbinden.

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen positief zijn over high-performance sport en de persoonlijke en sociale voordelen zien, ze eerder geneigd zijn om high-performance sportbeleid te steunen en besluitvormers te vertrouwen. beleid. Daarom wil dit onderzoek het maatschappelijk draagvlak voor sport op hoog niveau meten bij de bevolking van de Federatie Wallonië-Brussel.
AcroniemANI287
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2130/06/22

Flemish discipline codes

  • Social behaviour and social action

Keywords

  • Sociale impact
  • topsport
  • Wallonië
  • Brussel