Software programmeer technieken voor sterk eventueel consistente gerepliceerde data types

Projectdetails

!!Description

Tegenwoordig gebruiken gedistribueerde systemen steeds vaker gedecentraliseerde architecturen. In deze architecturen wordt data gerepliceerd (gekopieerd) over verschillende delen van het systeem. Dit zorgt voor schaalbaarheid en een betere beschikbaarheid van het systeem. Helaas zorgt replicatie ook voor een toename in
complexiteit doordat gelijktijdige aanpassingen tot conflicten kunnen leiden.

Sterk eventuele consistentie (SEC) is een consistentie model waarbij conflicten vermeden worden, beschikbaarheid gegarandeerd wordt en consistentie eventueel gewaarborgd is. Alhoewel gerepliceerde datastructuren die SEC gebruiken interessant zijn omwille van hun hoge beschikbaarheid en lage latentie, gaat het overgrote deel van hun onderzoek over formele specificaties. Programmeerondersteuning voor SEC is miniem, wat leidt tot een hoge barrière dat overwonnen moet worden vooraleer men SEC kan gebruiken in applicaties. Dit is voornamelijk omdat bestaande programmeer bibliotheken geen ondersteuning bieden voor communicatie beheer, geheugen beheer en beveiliging.

Wij stellen voor om een middleware te ontwikkelen waarmee SEC data types gebouwd kunnen worden. Deze zal ondersteuning bieden voor taal mechanismes zoals replicatie, geheugenbeheer en beveiliging. Door de implementatie van SEC data types te verbeteren zullen applicatieontwikkelaars kunnen focussen op hun applicatielogica, in plaats van low-level replicatie problemen.
AcroniemFWOSB90
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/21

Keywords

  • Distributed systems
  • replication and consistency
  • security

Flemish discipline codes

  • Cryptography, privacy and security
  • System software and middleware
  • Distributed systems
  • Data models
  • Language design, constructs and features