Projectdetails

!!Description

De huidige diagnoses dat de democratie aan het begin van de 21e eeuw in een crisis verkeert, delen een gemeenschappelijk argumentatief referentiepunt: de
(impliciete) verwijzing naar de disfunctionele constitutie van de politieke publieke sfeer die momenteel structurele verandering ondergaat.
De opkomst van sociale-mediaplatforms wordt beschouwd als een van de belangrijkste componenten ervan. Terwijl sociale media de publieke arena meer open maken en dus responsiever, deze platforms leiden ook tot nieuwe mechanismen van fragmentatie en uitsluiting, een erosie van normen in
maatschappelijk debat en een verlies van vertrouwen in traditionele instellingen.
Het project zal de diagnoses van deze crisis heroverwegen door (1) beter empirisch bewijs te leveren voor de impact van sociale media op
samenleving met betrekking tot politieke debatten, (2) inzicht in de belangrijkste causale mechanismen van deze impact en (3) instrumenten ontwikkelen die
het vermogen van sociale media verbeteren om bij te dragen aan het functioneren van de publieke arena in een liberale democratie, d.w.z. overleg,
legitimatie en de zelfperceptie van het democratisch subject.
AcroniemEUAR117
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2328/02/26

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Media studies not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.