Gendering van etniciteit en etnicisering van gender in politiek en beleid

Projectdetails

!!Description

Dit strategisch onderzoeksprogramma focust op de onderlinge verbondenheid van en interactie tussen twee discriminatiemechanismen: gender en etniciteit. Het omsluit onderzoek naar etnische dimensie van beleid en besluitvorming met betrekking tot genderverhoudingen en de genderdimensie van beleid en besluitvorming met betrekking tot etnische groepen en migrantenpopulaties. De algemene doelstelling van het strategisch onderzoeksprogramma is inzicht verwerven in hoe en waarom de interactie en intersectie tussen gender en etniciteit de kwaliteit van de democratie, en specifiek de inclusiviteit en effectiviteit ervan beïnvloed, evenals haar capaciteit om maatschappelijke gelijkheid te realiseren.
AcroniemSRP24
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1428/02/19

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other political science not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.