SRP (Groeiers): De bakermat van de moderniteit? Sociale dynamiek in de steden Brabant en Vlaanderen in een comparatief en langetermijnperspectief, 1350-1914

Projectdetails

!!Description

Steden hebben het afgelopen millennium een ​​cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van Europa: als motoren van specialisatie, commercialisering, industrialisatie, sociale differentiatie en individualisering, als bepalende factoren in processen van staatsvorming, als bakermat van nieuwe ideeën, kunstvormen en sociale relaties, en als kenmerken van de moderniteit. Maar steden hebben duidelijk geen zelfbeheersing, maar bieden een specifieke ruimtelijke omgeving voor het samenleven van verschillende sociale groepen in een gebouwde omgeving. Er is geargumenteerd dat deze specifieke ruimtelijke omgeving de geschiedenis van de stad tot het gebied bij uitstek maakt om de twee kernvragen van de sociale geschiedenis aan te pakken: in hoeverre toekomstige ontwikkelingen worden gevormd door eerdere trajecten (padafhankelijkheid) en hoe mensen grote veranderingen ondergaan en maken "(Structuur-agentschap) - twee vragen die centraal staan ​​in HOST's onderzoeksagenda. Ondanks een brede erkenning van de rol van steden als katalysatoren van sociale verandering, blijft de feitelijke dynamiek van verandering ongrijpbaar, evenals de interacties tussen de dynamiek van verandering enerzijds en de waargenomen veerkracht van het stedelijke weefsel aan de andere kant. Het vermogen van Europese steden om hun eigen transformerende kracht te benutten, is inderdaad een opmerkelijke prestatie in het mondiale historische perspectief, wat zich heeft gemanifesteerd in een algemene veerkracht van het stedelijk netwerk en de stedelijke toestand sinds de Europese Middeleeuwen. De vraag hoe de interacties tussen verschillende sociale groepen de stedelijke dynamiek van verandering en stabiliteit vormden, vormt het vertrekpunt voor HOST's onderzoeksagenda. De ruimtelijke en temporele setting van HOST's onderzoeksagenda is die van de steden Brabant en Vlaanderen van de late middeleeuwen tot de lange negentiende eeuw. Twee kernregio's van de Bourgogne, te weten. Habsburgse Lage Landen en uiteindelijk het Belgische koninkrijk in een verschillende politieke en economische omgeving, Brabant en Vlaanderen worden gekenmerkt door een vroege en langdurige stedelijke traditie die de sociale, economische, politieke en culturele geschiedenis van de regio sterk beïnvloedde. Door een langetermijnperspectief van de veertiende tot de negentiende eeuw aan te nemen, is het mogelijk om analytisch de impact van structurele transformaties op lange termijn te dissociëren van conjuncturele effecten bij het verkennen van de dynamiek van stedelijke verandering en stabiliteit. Bovendien is de implementatie van een internationaal vergelijkend perspectief noodzakelijk om de algemeenheid en typiciteit van de onderzochte stedelijke ontwikkelingen vast te stellen. Op een sociale schaal hanteert de HOST-onderzoeksagenda een brede reikwijdte om aandacht te kunnen besteden aan de interacties tussen stedelijke elites, tussenliggende groepen en de werkende armen.
AcroniemSRP27
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1428/02/19

Keywords

  • history

Flemish discipline codes in use since 2023

  • History of historical culture

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.