SRP-Groeifinanciering: A system identification framework for multi-fidelity modelling

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit project is om eenvoudige modellen van complexe systemen op te stellen gebruik makende van data-gebaseerde modellisatietechnieken.

In de praktijk is zowat alles binnen de thermodynamica en stromingsmechanica in zekere mate niet- stationair, turbulent, en/of niet-lineair. FLOW heeft een sterke expertise opgebouwd rond het gebruik van zeer betrouwbare numerieke en experimentele technieken om deze complexe fenomenen te bestuderen. Deze betrouwbare technieken vereisen echter te veel rekentijd om te kunnen worden toegepast in regelaars en voor optimalisatie. Vandaag bestaan er wel vereenvoudigde alternatieven, maar deze zijn vaak te beperkt om de relevante eigenschappen (niet- stationariteit, turbulentie, niet-lineariteit) van thermische en stromingssystemen te vatten.

Daarom is het nodig om vereenvoudigde modellen te hebben die toch de complexiteit omvatten die nodig is voor de toepassing, en die toch snel genoeg uitgerekend kunnen worden.

De belangrijkste strategische doelstelling van de aanvragers is om een methodologie te ontwikkelen die het opstellen van zulke vereenvoudigde modellen mogelijk maakt. Deze methodologie zal eerst ontwikkeld worden voor de specifieke thermische en stromingssystemen die momenteel binnen het expertisegebied van FLOW vallen, te bestuderen. Dit zal de samenwerking en de interactie binnen het FLOW-team versterken, en het zal nieuwe onderzoeksopportuniteiten creëren in het strategisch
belangrijke domein van de duurzame energieproductie.
AcroniemSRP60
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1929/02/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other engineering and technology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.