SRP-Groeifinanciering: Existential Ethics of Artificial Intelligence: Toward an Interdisciplinary Platform of Expertise

Projectdetails

!!Description

Dit voorstel heeft tot doel een kenniscentrum op te bouwen rond het thema van de ethiek van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence – AI), geworteld in een interdisciplinair samenwerkingsplatform dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en het VUB AI Lab. Het project beoogt twee belangrijke innovaties. Enerzijds stelt het, binnen de ethiek van AI, de constructie van een nieuw raamwerk voor. Dat raamwerk vult twee huidige lacunes in het veld, nl. het gebrek aan aandacht voor het thema van ‘alledaagse ervaring’ en een ontbrekende diepgaande analyse van ‘verantwoordelijkheid’. Dit doet het meer bepaald door het importeren van inzichten uit de existentiële ethiek en de filosofie van technologie. Anderzijds zal een samenwerkingsstructuur worden opgezet waarin systematische uitwisseling tussen ethisch-filosofische inzichten en AI/computerwetenschappen mogelijk wordt gemaakt; een dergelijke duurzame interactie tussen de twee domeinen ontbreekt tot nog toe. Dit zal worden bewerkstelligd door de installatie van een systeem van externe experts, meetings, conferenties en onderzoeksverblijven. Het streefdoel is een expertisecentrum te worden dat, naast wetenschappelijke resultaten, best practices en beleidsrichtlijnen i.v.m. AI aanreikt aan een breed scala van maatschappelijke stakeholders.
AcroniemSRP66
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/1928/02/26

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other history and archaeology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.