SRP-Groeifinanciering: Innovatieve constructies: Efficiënte circulaire bouwsystemen voor duurzaam bouwen

Projectdetails

!!Description

De bouwsector is verantwoordelijk voor 50% van alle materiaalstromen en 40% van de afvalproductie wereldwijd. Beton is nog steeds onmiskenbaar het meest gebruikte door de mens gemaakte materiaal ter wereld, maar gaat gepaard met een enorme impact op het milieu. Om de bouwsector duurzamer te maken, is het van cruciaal belang om innovatieve constructies te ontwikkelen die materialen op een efficiënte manier gebruiken. Ook willen we dat de door ons ontworpen constructies circulair zijn, d.w.z. dat ze deel uitmaken van een gesloten kringloop waarin bouwcomponenten (en de materialen waarvan ze zijn gemaakt) selectief uit elkaar kunnen worden gehaald en opnieuw gebruikt.
De originaliteit van het voorgestelde onderzoeksprogramma ligt in de focus op constructies, gemaakt van beton, die gebouwd zijn om zware belastingen te weerstaan, maar die - tegelijkertijd - zo licht mogelijk zijn, waardoor materiaal wordt bespaard. Aangezien we deze structuren circulair en herbruikbaar willen maken, kunnen de bouwdelen alleen door omkeerbare verbindingen met elkaar worden verbonden, waardoor ze - net als in een Meccano®-constructie - uit elkaar kunnen worden gehaald, vervangen en/of hergebruikt in een andere constructie. Maar dergelijke nieuwe en hoogwaardige bouwelementen zijn moeilijk te vervaardigen omdat hun vorm vrij complex kan worden. Daarom willen wij een ontwerpbenadering ontwikkelen die gebaseerd is op materiaalinnovatie, digitale ontwerp- en modelleertools, nieuwe fabricagemethoden, omkeerbare verbindingen en state-of-the-art monitoringtechnieken voor constructies. Deze ambitieuze wetenschappelijke doelstelling kan alleen worden bereikt door onze krachten te bundelen en onze complementaire expertise te combineren in een sterk multidisciplinair team.
Dit programma brengt onze onderzoeksrichtingen voor de toekomst op één lijn. Met een gedeelde visie en een globaal beheer zal het de reeds opgestarte gezamenlijke onderzoeksprojecten en valorisatiesporen uitbreiden en verveelvoudigen. Gesteund door de SRP-financiering is het ons gemeenschappelijk doel om na vijf jaar de internationaal erkende expertisehub te zijn in het domein van circulaire, innovatieve structuren.
AcroniemSRP94
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Architectural engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.