SRP-Groeifinanciering: Molecular Portrait of Pancreatic Tumours: Veni, vidi, vici

Projectdetails

!!Description

Wanneer u een vijandig gebied wil aanvallen, zou u nooit overgaan tot actie zonder eerst het landschap te hebben verkend. Zo was het ook voor Caesar. Hij kwam, hij zag en pas dan overwon hij (“Veni, vidi, vici”). Ons team komt een nieuwe innovatieve aanpak voorstellen om kanker te bestuderen, meer bepaald het zien van genexpressie profielen en DNA mutaties in de ruimtelijke context van de tumor met al zijn componenten (tumorepitheel, immuuncellen en stellaatcellen). Dit zal uitzonderlijk nieuwe inzichten verstrekken en een verbeterde evaluatie van innovatieve therapieën mogelijk maken om zo uiteindelijk de tumor te overwinnen. Onze focus ligt op pancreas ductaal adenocarcinoom, een kanker met een onbeantwoorde medische behoefte waarvan de 5-jaars overleving nog steeds minder dan 10% bedraagt.
Gebruik makend van de laatste nieuwe technologieën zoals RNAScope, BaseScope en Digital Spatial Profiling, wensen wij 1) De kanker subtype-specifieke RNA expressie en DNA mutaties te visualiseren in situ, dit om een routine taxonomie van de tumor te bekomen en om de expressiepatronen binnen de tumor beter te begrijpen. 2) Nieuwe therapieën die getest worden in klinische trial beter te evalueren: i) evolutionaire veranderingen in de tumor bij neoadjuvante therapie en ii) het effect van anti-inflammatoire perioperatieve therapie op de verschillende tumorcomponenten.
AcroniemSRP65
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/1931/12/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other medical and health sciences not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.