SRP-Groeifinanciering: Realtime mediaoverspannende verkenning en analyse van gegevens voor de volgende generatie kenniswerkers

Projectdetails

!!Description

Door de almaar toenemende hoeveelheid data die door mensen, IoT apparaten en slimme omgevingen worden geproduceerd, bestaat er een sterke noodzaak om over hulpmiddelen en natuurlijke gebruikersinterfaces te beschikken waarmee grote datasets die deel uitmaken van het Big Data tijdperk kunnen worden geëxploreerd en geanalyseerd. Terwijl de meerderheid van gebruikers- interfaces voor data-exploratie en analyse zijn gebaseerd op traditionele scherm-gebaseerde visualisatie, biedt het opkomende veld van datafysicalisatie nieuwe mogelijkheden om gegevens niet alleen visueel te verkennen maar ook via andere zintuigen als tast, zoals geïllustreerd in Figuur 1. Deze nieuwe vormen van mediaoverspannende interfaces maakt het bovendien mogelijk om ge- gevensverzamelingen te verkennen via multi-user en real-time interacties, omdat het niet langer een enkele gebruiker is die de interface aanstuurt met een toetsenbord en een muis. Dynamische data- fysicalisatie maakt ook innovatieve vormen van hoogdimensionale datarepresentatie mogelijk, waar verschillende fysieke eigenschappen, zoals temperatuur en tactiele terugkoppeling, gebruikt kunnen worden in combinatie met 3D visualisaties. De voorgestelde onderzoeksagenda zal een aantal uit- dagingen aanpakken op het gebied van dataverwerking en datafysicalisatie om real-time media- overspannende data-exploratie en analyse voor een nieuwe generatie kenniswerkers mogelijk te maken. Het vooropgestelde datafysicalisatie framework zal andere onderzoekers toelaten om hun dynamisch datafysicalisatie onderzoek of studie uit te voeren, maar zal ook dienen als platform voor snelle prototyping van dynamische datafysicalisatie oplossingen voor gewone gebruikers. Er is een breed gamma aan activiteiten dat kan worden ondersteund door de voorgestelde innovatieve real- time mediaoverspannende data-exploratie interfaces, variërend van de analyse van domein- specifieke onderzoeksdata tot de exploratie van grote datasets door gewone gebruikers (bv. datasets verzameld in de context van smart city management waarbinnen real-time vervuilings- of verkeers- data kunnen worden geanalyseerd). Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, kan de voorgestelde realtime exploratieve mens-informatie interactie ook worden gebruikt tijdens vrijetijdsactiviteiten zoals een museumbezoek.
AcroniemSRP92
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Bioinformatics and computational biology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.