SRP-Groeifinanciering: Synthetische biologie voor de ontwikkeling van microbiële celfabrieken

Projectdetails

!!Description

Onze fossiel-gebaseerd lineaire economie moet overschakelen naar een duurzamere biogebaseerde circulaire economie, met micro-organismen beschouwd als de chemische fabrieken van de toekomst. Momenteel zijn de productiviteiten waarmee biobrandstoffen, -plastics en -materialen microbieel geproduceerd worden uit afvalstromen echter vaak te laag om ze economische haalbaar te maken. Synthetische biologie reikt hier een oplossing aan door het ontwikkelen van hulpmiddelen om microbiële cellen via genetische engineering om te zetten in meer efficiente fabrieken met een enkel productiedoel, waarbij een meer robust celgedrag en hogere productiviteiten bereikt worden. Dit SRP-groeifinanciering-onderzoeksprogramma stuwt de state-of-the-art van synthetisch-biologische engineering vooruit door het ontwikkelen van nieuwe genetische circuits. Deze circuits steunen enerzijds op een verruimde set proteïne-gebaseerde regulatorische elementen en worden anderzijds gekarakteriseerd door een verhoogde complexiteit. Het project integreert computationele en experimentele onderzoeksmethodologieën in een unieke interdisciplinaire aanpak waarin bio- informatica, moleculaire microbiologie en toegepaste fysica gecombineerd worden. Als een proof- of-concept zal een modelbacterie aangepast worden om de productie van vetzuren te verbeteren, welke interessante precursoren zijn voor de aanmaak van biobrandstoffen en -chemicaliën.
AcroniemSRP91
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other (bio)chemical engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.