SRP-Onderzoekszwaartepunt: Articulating Law, Technology, Ethics and Politics: Issues of Enforcement and Jurisdiction of EU Data Protection Law under and beyond the General Data Protection Regulation (ALTEP-DP)

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de continu evoluerende articulaties tussen recht, technologie, ethiek en politiek, op zoek naar een beter begrip van de grenzen die hen scheiden, creeren en onderhouden. EU gegevensbeschermingrecht is hier het beginpunt, vooral het domein van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit vormt de gemeenschappelijke orientatie van drie kruisende en een transversale onderzoekslijnen (RL). De eerste RL onderzoekt de aard van automatisering als een vorm van, en een middel tot compliance inzake de GDPR, met nadruk op de bepalingen die zich lenen voor automatisering en op kwesties van zowel technische als juridische interpretatie. De tweede RL ontwikkelt een theoretisch begripskader voor grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens, vooral in internationale humanitaire hulp. De derde RL onderzoekt de toenemende rol van ethiek in Europese privacy en gegevensbescherming, en haar invloed op de complexe articulaties tussen recht en andere praktijken binnen democratische constitutionele staten. Een vierde transversale RL zal op basis van het voorgaande onderzoek, de rol van het recht bestuderen in relatie tot technologie (RL1), politiek (RL2) en ethiek (RL3). Dit vereist een diepgaande reflectie op wat al deze praktijken maakt tot de ‘existentiemodaliteiten’ die samen de capaciteit van de maatschappij vormen om zich steeds te kunnen her-constitueren (RL4).
AcroniemSRP54
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/1930/06/25

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Information law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.