Projectdetails

!!Description

Verscheidene nieuwe technologische ontwikkelingen zullen zowel nieuwe opportuniteiten creëren als ons gedrag ten aanzien van mobiliteit en logistiek drastisch veranderen. Terzelfdertijd worden we door urbanisatie en andere sociale trends geconfronteerd met mobiliteitsproblemen zoals toenemende files en luchtvervuiling. Zelfrijdende voertuigen hebben het potentieel om een aanzienlijke impact te hebben op hoe goederen en personen zich verplaatsen. Deze nieuwe technologieën hebben het potentieel om deze veelvoorkomende problemen aan te pakken. Dit betekent echter niet dat ze automatisch de leefbaarheid voor iedereen zullen verbeteren. De implicaties van zelfrijdende voertuigen zijn verregaand en hebben een impact op vele maatschappelijke vlakken, in eerste instantie mobiliteitsgedrag en aankoop. Het heeft ook een impact op de organisatie van transport en businessmodellen voor mobiliteit en logistieke dienstverlening. In een tweede instantie is er de impact op infrastructuur, voertuigtechnologie en de link met het ‘Internet der Dingen’. In een derde instantie wordt er verwacht dat belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals filevorming, uitstoot, energieverbruik, tewerkstelling, toegankelijkheid, enzovoort, voordeel zullen halen uit deze transitie, indien de juiste voorwaarden vervuld zijn. Het centrale onderzoeksvraagstuk van dit strategisch onderzoeksprogramma betreft de specifieke impact van de voertuigautomatisering op mobiliteit en logistiek en op de maatschappij meer algemeen. Binnen de onderzoeksgroep MOBI zijn de verschillende disciplines aanwezig om de uitdagingen en mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen voor mobiliteits- en logistieke systemen te onderzoeken en dit voor zowel wat betreft technologische als socio-economische expertise. Het SOP zal ons toelaten verder te groeien en de noodzakelijke steun te bekomen om voor dit topic een belangrijke speler te worden.
AcroniemSRP56
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/1929/02/24

Flemish discipline codes

  • Electronics not elsewhere classified