SRP-Onderzoekszwaartepunt: Criminologie van ‘de ander’: Ervaringen en processen van ‘othering’ in en buiten de misdaadbestrijding

Projectdetails

!!Description

In dit strategisch onderzoeksprogramma zal onderzocht worden hoe criminologie zich verhoudt tegenover personen die omschreven worden als de ‘ander’: waaronder machtelozen, armen, en verschillende minderheidsgroepen op basis van, onder meer, etniciteit en gender. Eveneens zal worden gereflecteerd over hoe deze ‘anderen’ worden gecriminaliseerd en hoe vooroordelen en onrechtvaardigheid aanwezig zijn in de criminologische en juridische keten, en in politieke en publieke debatten. Concreet zullen deze thema’s in vier domeinen onderzocht worden: politiestudies, penologie, stedelijke criminologie en beleidsstudies. Het onderzoeksproject zal focussen op twee hoofdonderzoeksvragen:
1) Hoe worden groepen en individuen (zoals stedelijke jeugd, migranten, gedetineerden,
vrouwen) ‘othered’ (buiten de gemeenschap geplaatst) door machtige instituties (overheid, media, politie, gevangenissen, rechtbanken)?
2) Hoe is de studie van deze praktijken van ‘othering’ vatbaar voor de reproductie van
‘othering’, met andere woorden, wat zijn de methodologische en ethische consequenties voor het voeren van gedegen onderzoek omtrent ‘othering’?
Dit alles past binnen bredere, huidige, internationale debatten die ook de langdurige focus zijn van de CRiS onderzoeksgroep. Op vlak van methodologie, zal gebruik gemaakt worden van onze extensieve ervaring in empirische studies en zal geïnvesteerd worden in benaderingen die focussen op kleinschalige kwalitatieve analyses.
AcroniemSRP80
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Criminography and methods of criminological investigation

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.