SRP-Onderzoekszwaartepunt: Inspanning en het Brein in Gezondheid & Ziekte: De Meerwaarde van Mensgerichte Robotica

Projectdetails

!!Description

Het programma versterkt de samenwerking tussen robotica-ingenieurs van R&MM en bewegingswetenschappers van MFYS. Dit programma resulteerde reeds in onderzoeksresultaten in het domein van breinonderzoek, mentale vermoeidheid, blessure preventie, prothesen, exoskeletons en mens-robot interactie. Europese en nationale projecten in het onderzoeksveld mentale vermoeidheid, blessure preventie, gemotoriseerde protheses, controlesystemen voor robotica, zachte zelfhelende robotica, industriële exoskeletons, exosuits en cobots hebben geleid tot een uitgebreid netwerk van academische instituties, industriële en medische partners. De SRP heeft een tweeledige focus: 1° De mens-robot samenwerking verbeteren door geavanceerde slimme collaboratieve robotica, maatwerk strategieën voor robotica en benchmarking van validatie en evaluatie processen; 2° Fysieke en mentale vermoeidheid in de industrie en maatschappij monitoren, identificeren en aanpakken door de mechanismes van vermoeidheid te ontrafelen, interindividuele factoren te identificeren en tegenmaatregelen te ontwikkelen. De planning van het programma bestaat uit de verderzetting van de gaande onderzoeksprogramma’s, de integratie van nieuwe onderzoeksdoelstellingen om grensverleggend te werken, de exploratie van nieuwe onderzoekslijnen, en de consolidatie van het midden en bovenste managementkader van de SRP om om te gaan met de groeiende werkkracht en -belasting. Beschikbare onderzoeksinfrastructuur bestaat uit human performance laboratoriums en een volledig operationele werkplaats, robotica laboratorium en zachte, zelfhelende robotica laboratoriums, maar ook AugmentX (AI Experience Center) en BruBotics Rehabilitation Research Center (VUB Medische Campus). Het toekomstige HR beleid versterkt het middenkader door het budget te voorzien voor 2.6 voltijdse postdoctorale onderzoekers (MFYS/R&MM: 50/50) met een totaal budget van €1.170.000.
AcroniemSRP77
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Human experimental psychology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.