SRP-Onderzoekszwaartepunt: Foundations for Reliable Multi-Paradigm Network-Centric Programming

Projectdetails

!!Description

Moderne applicaties draaien niet langer op ‘een computer’ maar zijn intrinsiek gedistribueerd: ze draaien op verschillende machines tegelijk (bv. Google Docs draait tegelijk op je laptop en in de ‘cloud’) die bovendien enorm heterogeen zijn qua rekenkracht, mobiliteit, sensor-ondersteuning, connectiviteit, enz. Een ‘machine’ kan de vorm aannemen van een sensor, actuator, laptop, smartphone of op zich een genetwerkte cluster van machines zijn. Applicaties schrijven voor zulke hardwareconfiguraties is enorm complex. Bovendien eisen we door de opkomst van online betalingen, cryptomunten en gevoelige (gezondheidsgerelateerde) data meer en meer dat applicaties betrouwbaar ‘zonder compromissen’ zijn: ze mogen nooit crashen, geen data lekken, nooit onveilig gedrag vertonen, enz. Zulke compromisloze-betrouwbare heterogene applicaties ontwikkelen is quasi onmogelijk met bestaande programmeertalen en software-ontwikkelingstools. De heterogeniteit vereist een combinatie van programmeer-paradigma’s (bvb. reactief vs. imperatief), communicatie-paradigma’s (bvb. push vs. pull), coördinatie-paradigma’s (bvb. message vs. replicatie), consistentietechnieken (bvb. sterk vs. uiteindelijk), etc. Elk van deze ––vaak radicaal–– verschillende stijlen kent zijn eigen klasse van bugs en onderhoudsproblemen. Ze combineren binnen een bestaand software development platform is dan ook een nachtmerrie en de compromisloze betrouwbaarheid van zulke combinaties (statisch of dynamisch) garanderen is vandaag dan ook onmogelijk. In plaats van de heterogeniteit aan te pakken in een gangbare programmeertaal (bvb. JavaScript), kijkt dit voorstel het probleem recht in de ogen door de ontwikkeling van nieuwe fundamenten voor betrouwbaar multi-paradigmatisch netwerkgericht programmeren.
AcroniemSRP52
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/1929/02/28

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.