SRP-Onderzoekszwaartepunt: Inequality, Migration and Social Relations in Urban Brabant and Flanders, c. 1350-1914

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksprogramma bouwt voort op de expertise van de onderzoeksgroep Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) door zich toe te leggen op een geïntegreerde onderzoeksagenda rond de interacties tussen groeiende economische ongelijkheid, migratiepatronen en sociale relaties in de laat-middeleeuwse, vroegmoderne en 19de-eeuwse stad. De steden van Vlaanderen en Brabant vormen hiertoe een bijzonder relevante empirische casus, vermits ze gesitueerd waren in een van de meest verstedelijkte, gecommercialiseerde en geïndustrialiseerde regio’s van middeleeuws, vroegmodern en 19de-eeuws Europa, en hun gevarieerde en divergerende stedelijke trajecten bovendien verhelderende contrasten en vergelijkingen mogelijk maken. Door een vergelijkend en lange-termijn perspectief te ontwikkelen ten aanzien van historische processen die gelijkenissen vertonen met hedendaagse uitdagingen met betrekking tot toenemende verstedelijking, ongelijkheid en migratie, wil dit onderzoeksprogramma de huidige veronderstellingen in het binaire denken over de interactie tussen ongelijkheid, migratie en gemeenschap in vraag stellen.
AcroniemSRP58
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1929/02/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other history and archaeology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.