SRP-Onderzoekszwaartepunt: Optical and microfluidic tools to unravel the dynamics of bio-condensates

Projectdetails

!!Description

Voortbouwend op onze eerdere ervaring uit het Strategisch Onderzoeksprogramma-Groeier, wensen we microfluïdische benaderingen en optische detectie te combineren voor het bestuderen van het verschijnsel van biologische condensatie. We streven ernaar nieuwe chip designs te ontwikkelen voor i) het manipuleren en visualiseren van sub-μm deeltjes, ii) het creëren van speciale mengregimes voor het bestuderen van evenwichtsverschuivingen, en iii) het observeren van nucleatie-verschijnselen op het oppervlak of in de druppels. Deze tools zullen we toepassen om fundamenteel inzicht te krijgen in de vorming en evolutie van vloeibare condensaten en aggregaten van eiwitten (bijv. TDP-43, hnRNP A2) gerelateerd aan amyotrofe laterale sclerose (ALS) op het niveau van één deeltje. De synergie die voortvloeit uit deze multidisciplinaire aanpak zal een brede impact hebben op heel wat toepassingen. Het geeft niet alleen een beter inzicht in het fenomeen van fasescheiding dat membraan loze organellen (MLOs) creëert in de biologie, het zal ook resulteren in de ontwikkeling van generieke microfluïdische instrumenten die kunnen worden gebruikt bij het bestuderen van een breed scala aan chemische en biologische problemen. De ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen voor de behandeling van leeftijdsgebonden stoornissen zal hierdoor dichterbij komen.
AcroniemSRP51
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/1929/02/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.