Stabiele isotopen methoden voor de studie van biogeochemische processen in aquatische systemen en van het paleoklimaat.

Projectdetails

!!Description

De infrastructuur van het stabiele isotopenlaboratorium aan de VUB (4 isotope ratio mass spectrometers,

inbegrepen een aantal periferen) wordt aangewend in meerder onderzoeksprojecten in het domein van de aquatische ecologie en biogeochemie en het het domein van de paleo-omgevingsstudies, maar staat ook open voor gebruik door andere onderzoeksgroepen in Vlaanderen en elders. Voorliggende aanvraag beoogt financiering van het salaris voor een expert technisch personeelslid en werking voor onderhoud en herstel van de aanwezige en de ontwikkeling van nieuwe infrastuctuur in het stabiele isotopenlaboratorium. Het goed functioneren van het stabiele isotopenlab voor eigen onderzoek en service aan derden is hiervan afhankelijk. n het voorstel worden specifiek vier onderzoeksprojecten voorgesteld waarbij de bepaling van stabiele isotopensamenstelling steeds centraal staat: (i) Seizonaal verbruik van nutriënten als proxy voor koolstof exportproductie in de Zuidelijke Oceaan; (ii) Karakterisatie van de voornaamste phytoplanktongroepen verantwoordelijk voor koolstofexport en differentiële afbraak van deze biogene materialen in de diepzee; (iii) Stikstof- en koolstofcycli in rivieren: retentie vs recyclering; (iv) ?13C van organische microfossielen als proxy voor milieuveranderingen.
AcroniemFWOAL542
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes

  • Earth sciences
  • Chemical sciences