Strategische planning en management voor lokale overheden in Vlaanderen.

Projectdetails

!!Description

Het New Public Management denken vindt de laatste decennia steeds meer weerklank binnen de overheidssector. Ook in Vlaanderen heeft zich ondertussen een discussie afgetekend rond de vraag in welke mate managementprincipes kunnen worden toegepast binnen de overheidssector. Een klantgericht bestuur betekent immers nog niet dat de burger tevreden is. Deze klant-burger dichotomie kan gesitueerd worden op het spanningsveld tussen professionalisering en vermaatschappelijking van het openbaar bestuur. De verdere afbakening van het onderzoek wordt gekaderd in het licht van deze dichotomie. De drang naar meer professionalisering in Vlaanderen is echter duidelijk. Een managementprincipe waarnaar graag gegrepeb wordt binnen deze context is strategische planning als een manier om de lokale besturen in het gareel te laten lopen en meer resultaat- en klantgericht te laten werken. Het onderzoeksproject beoogt de situatie in Vlaanderen inzake strategisch management bij lokale besturen in kaart te brengen en na te gaan welke de voorwaarden voor succes zijn. Succes wordt gedefinieerd vanuit de klant-burger dichotomie. Centraal staat dus de vraag welk het effect is van strategische planning op het lokaal gevoerde beleid en of dit ook resulteert in een succesvoller beleid.
AcroniemOZR1380
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/09

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other social sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.