Centrum voor modelgebaseerde systeemverbetering - van computer-gerichte engineering tot model-gerichte engineering

Projectdetails

!!Description

De visie van deze SRP is om een ​​Model-Aided Engineering (MAE) -paradigma te ontwikkelen door de Computer-Aided Engineering (CAE) -technieken zodanig uit te breiden dat ontwerp, modellering, analyse en metingen tot één enkel paradigma worden verenigd. Deze MAE richt zich op de ondersteuning van de volledige levenscyclus van het apparaat: vanaf de conceptuele ontwerpfase (ontwerp en analyse met behulp van modellen), over het gebruik van het apparaat (meting, modellering, kalibratie en compensatie), tot het einde van de levensduur van het apparaat (foutdetectie).
 
Het strategisch plan voor de lange termijn is om bestaande modelleringstechnieken te wijzigen en specifiek voor dit doel te ontwikkelen, en om deze methoden toe te passen in het ontwerp en de levenscyclus van het systeem. Dit vereist een interdisciplinaire samenwerking op verschillende gebieden

State-of-the-art ontwerpen zijn essentieel om de gemaakte aannames te testen en om de toepasbaarheid van het concept te bewijzen.

MAE-specifieke modellering- en analysetools worden ontwikkeld en specifiek afgestemd op ontwerp-tijd en runtime-behoeften. Deze zijn nodig om de ontwerponvolkomenheden te compenseren, om het ontwerp van complexe systemen te versnellen, om de prestaties te bewaken en om nieuwe apparaatstructuren te integreren in een grotere ontwerpcontext.

Metingtechnieken beoordelen de prestaties van het systeem, zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering. Ze moeten specifiek zijn afgestemd op het verschaffen van nuttige ontwerpinformatie aan de ontwerper in plaats van onbewerkte meetgegevens, en moeten zowel de compensatie van niet-ideaal gedrag als foutdetectie mogelijk maken
AcroniemSRP19
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1231/10/24

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.