SRP (Zwaartepunt): Demografische uitdagingen voor de 21ste eeuw.

Projectdetails

!!Description

De belangrijkste demografische uitdagingen waarvan we op dit moment getuige zijn in onze samenleving, bakenen tal van relevante onderzoekslijnen en vragen af binnen de onderzoeksdomeinen van expertise van de DEMO onderzoeksgroep (gezinsvorming en vruchtbaarheid, gezondheid en sterfte, migratie, bevolkingsdynamieken en toegepast regionaal bevolkingsonderzoek).Infrastructuur is een belangrijke versneller van vooruitgang in onderzoek (hoewel misschien indirect) en is cruciaal voor het behoud van DEMO's unieke positie in België en Europa in deze strategische onderzoeksdomeinen. Het eerste en meest cruciale strategische doel van de SRP is het behoud van de onderzoeksinfrastructuur. Dit omvat niet alleen gegevens, maar ook expertise. Een tweede strategisch doel is de optimale verzekering van de continuïteit van het DEMO (postdoc) midden management dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van financiering en de begeleiding van promovendi. Tot slot wordt de SRP gebruikt om te investeren in de beginperiode van veelbelovende jonge onderzoekers vóór goedkeuring van hun promotieonderzoek door externe financieringsinstanties.
AcroniemSRP16
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1231/10/22