Strategieën voor neuroprotectie in modellen van globale en focale transitoire cerebrale ischemie bij de rat.

Projectdetails

!!Description

in het laboratorium werd een diermodel ontwikkeld voor focale cerebrale ischemie in de wakkere rat, waarbij ter hooghte van arteria cerebri media MCA een sterk vasoconstrictorische stof endothelin-1, wordt ingespoten, die een infarct van het stratium veroorzaakt. Voor tijdens en na het ischemische insult worden continu de extracellulaire striatale concentraties aan neurotransmitters gemonitired via microdialyse. De omvang van de ischemische insult worden continu de extracellulaire striatale concentraties aan neurotransmitters gemonitored via microdialyse. de omvang van de ischemische schade wordt histologisch bepaald. Het effect van farmaka op de transmittervrijstelling en op het infarctvolume is mogelijk cvorspellend voor het neuroprotectief effect. Parallel met de microdialyse experimenten wordt de striatale bloedstroom gemeten met de laser Doppler flowmeter. In dit project willen we in de endotheline-1 model voor focale ischemie een aantal farmacologische strategiën voor neiroprotectie uittesten. We zullen ons toespitsen opde studie van niet-NMDA glutamaat recepor antagonisten, nl. AMPA- en kainaat antagonisten en antagonisten en van bepaalde combinateitherapiën.
AcroniemOZR620
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/04

Flemish discipline codes

  • Biological sciences