STREET POETRY EN SOCIOPOLITIEK ENGAGEMENT IN HEDENDAAGS WEST-EUROPA

Projectdetails

!!Description

Dit project stelt zich als doel street poetry als intermediaal en artistiek
literair genre te onderzoeken en inzicht te krijgen in de sociopolitieke
functie van het fenomeen in hedendaags West-Europa. Het
onderzoeksproject zal voorbeelden van street poetry analyseren in
Rome, Brussel en Londen, drie steden die geselecteerd werden als
case studies omwille van hun geografische ligging, hedendaagse
sociopolitieke context en hun geschiedenis met betrekking tot street
poetry. Een eerste analyse van het verzamelde materiaal heeft
uitgewezen dat de voornaamste thema’s die door dit innovatief
literair genre belicht worden sexisme, kapitalisme, consumentisme
en moderne communicatie zijn. De sociopolitieke boodschap van
street poetry komt tot stand door de inhoud van de composities en
door hun legale of niet-legale vertoning in publieke stadsruimtes.
Deze viervoudige analyse wordt in de eerste plaats uitgevoerd
binnen een intermediaal kader, en in de tweede plaats binnen een
socio-politiek analytisch kader. Meer specifiek zal het project licht
werpen op deze hedendaagse kunstvorm door middel van een
literaire, taalkundige en ruimtelijke analyse van het geselecteerde
corpus. Vanuit methodologisch standpunt zullen, naast methoden uit
de digital humanities, theorieën over intermedialiteit, stilistiek,
comparatieve literatuur en sociologie van de literatuur gebruikt
worden.
AcroniemFWOTM1068
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Keywords

  • straatpoëzie
  • Intermedialiteit binnen stedelijke kunsten
  • hedendaagse poëzie

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Comparative literature studies
  • Contemporary literature
  • Poetics
  • Stylistics and textual analysis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.