Versteviging van dragende betonconstructies met extern opgelijmde cementmatrix composieten.

Projectdetails

!!Description

In België, zowel als in de meeste geïndustrialiseerde landen zijn de bouwkundige constructies zoals bruggen en kantoorgebouwen voor een groot gedeelte uitgebouwd. Toch ontstaan er steeds nieuwe noden en vereisten aan dewelke deze constructies moeten voldoen (veranderen van functie, toenemend gebruikt, ...). Tevens bestaat de nood aan het herstellen van de draagkracht van constructie onderdelen (corroderen van de stalen wapeningen, brandschade, aardbevingen, oorlogen, ...). Momenteel gebruikt men vezelverstevigde polymeren (FRP) om aan deze problemen een oplossing te bieden. De techniek kent echter nog enkele nadelen zoals het vroegtijdig falen van zowel de verbindingslijm als van het matrixmateriaal bij een verhoogde temperatuur, een bros gedrag, koolstof- en aramidevezels hebben een incompatibele thermische uitzettingscoëfficiënt met beton, de epoxy matrix degradeert onder UV stralen, de redelijk hoge kostprijs van de basismaterialen, ...Deze nadelen zouden kunnen weggewerkt worden door gebruik te maken van recente ontwikkelingen in textiel verstevigd beton (TRC), waarbij in dit onderzoek glasvezelmatten zullen ingebed worden in een cementachtig matrixmateriaal. Een van de belangrijkste argumenten is dat door het gebruik van glasvezels in plaats van koolstofvezels er kan bespaard worden op de materiaalkosten.De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeem vervaardigd uit textiel verstevigd beton ter versteviging van betonnen constructie elementen. Dit systeem zal, afhankelijk van het gebruik (versteviging van buiging of dwarskracht), enkele verbeteringen inhouden ten opzichte van het huidig systeem. In deze studie zullen betonnen balken verstevigd worden om te weerstaan aan zowel buiging als aan dwarskracht.De essentiële aspecten van het systeem zullen nader bekeken worden. Zo zal de benodigde dwarsdoorsnede aan TRC wapening analytisch berekend worden. Dit zal volledig binnen het kader van Eurocode 2 gebeuren, steunende op het FIB bulletin 14 "Externally bonded FRP reinforcement for RC structures". Gezien het zeer verschillende spanning-rek gedrag van FRP en TRC zal deze berekening waar nodig moeten aangepast worden, steunende op experimentele gegevens. Deze analytische berekeningen zullen op reële schaal geverifieerd worden aan de hand van experimenten.

AcroniemIWT478
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Civil and building engineering
  • Materials engineering

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.