Studie van organische micropolluenten: Organotin verbindingen in biota en sedimenten door GC/MS en HPLC/MS

Projectdetails

!!Description

Organo-tin verbindingen zijn recent sterk op de voorgrond getreden wegens hun veelvuldig gebruik als biociden. Hun toxiciteit in het milieu leidde tot ontwikkeling van verschillende analysemethoden. In dit project wordt gestreefd naar een nieuwe analysetechnieken gebruik makend van chromatografische scheidingen en gekoppeld met masa spectrometrie. De voorgestelde GC- en HPLC-MS methoden laten toe zowel de specifieke verbindingen te identificeren alsook een exacte quantificatie van elk der tin derivaten. specificiteit en sensitiviteite zullen vergeleken worden met andere analysetechnieken als AAS-methoden welk momenteel onderzocht worden o.a. in het lab Anal. Chemie.
AcroniemOZR576
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/02

Flemish discipline codes

  • Chemical sciences