Selfmedication with antibiotics and resistance (SAR)

Projectdetails

!!Description

In toenemende mate ontwikkelen bacteriën resistentie tegen antibiotica zodat infectieziekten onbehandelbaar dreigen te worden. Binnen Europa is er echter een grote variatie op het vlak van resistentie. Meerdere studies suggereren een verband tussen het gebruik van antibiotica en de mate van resistentie en wijzen op de noodzaak minder antibiotica te gebruiken. De meeste studies over antibioticagebruik richten zich op het voorschrijfgedrag van de arts. Antibioticagebruik kan echter ook het resultaat zijn van zelfmedicatie. Door de hier voorgestelde studie willen we een beeld krijgen van prevalentie van zelfmedicatie met antibiotica en de attitudes die hierbij een rol spelen. De studie bestaat uit 2 substudies: een post-enquête onder de algemene bevolking (N=3000) en een follow-up survey met interviews (N=100). Het doel van substudie 1 is vast te stellen wat de prevalentie is van zelfmedicatie van antibiotica in Europa. De studie maakt deel uit van een Europees onderzoek waaraan momenteel 22 landen meewerken. Deze studie is cross-sectioneel opgezet met een post-enquête om betrouwbare schattingen te krijgen van de prevalentie van zelfmedicatie bij antibiotica en de manier waarop men deze antibiotica verkrijgt. Het doel van substudie 2 is zicht te krijgen op opvattingen, attitudes en coping strategieën. Op basis van substudie 1 worden in 10 landen (waaronder Vlaanderen) 100 personen geselecteerd en geïnterviewd die effectief zelfmedicatie deden.
AcroniemEU176
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0331/12/03

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Health sciences
  • Pharmaceutical sciences
  • Anthropology
  • Sociology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.