Studie van de duurzaamheid van glasvezelverstevigde cementmatrixcomposieten voor bouwkundige toepassingen.

Projectdetails

!!Description

Het hoofddoel van dit project is kennis te genereren die ertoe bijdraagt dat een beleid betreffende ontwerp, levensduur, herstelling, structurele aanpassingen of versteviging van cementmatrixcomposieten doordacht kan worden opgesteld, rekening houdend met de optredende evoluties van sterkte en stijfheid van de materialen onder omgevingsinvloeden. De nadruk zal gelegd worden op de bepaling van de evoluties van eigenschappen die de gebruiksgrenstoestanden beïnvloeden, en dus de duurzaamheid. De degradatie van cementmatrixcomposieten is een complex samenspel van scheikundige aantasting en voortplanting van nano- en micro- defecten onder mechanische belasting en tijd. Deze effecten hebben een grote invloed op het macro-mechanisch constitutief gedrag en dus op het ontwerp in gebruiksgrenstoestand. Dit samenspel kan enkel systematisch onderzocht en geïnterpreteerd worden door samenwerking in de disciplines mechanica van materialen, scheikundige analysetechnieken en NDT. Er zal gepoogd worden om inzicht te verkrijgen in de verschillende schademechanismen die optreden, en de invloed van de meest belangrijke materiaalparameters (pH van de cementmatrix, porositeit, ...). Deze studie zal zowel op nano- en micro-niveau (chemische aantasting van de glasvezels, vorming van hydratatieproducten in de matrix-vezel interface) als op meso-niveau (interactie glasvezelbundel-matrix, vorming van scheuren in matrix) en macro-niveau (gevolgen op globaal spanning-rek gedrag) moeten uitgevoerd worden.

Constructies kunnen in werkelijkheid belast worden onder een oneindig aantal combinaties van mechanische belasting en omgevingsinvloeden. De voorgestelde studie zal zich beperken tot drie relevant geachte niveaus van belastingscombinaties: (1) de studie van de versnelde veroudering van cementmatrixcomposieten onder verhoogde temperatuur en vochtigheid (klassieke versnelde veroudering), (2) de degradatie onder gelijktijdig optreden van een constante mechanische last en versnelde veroudering en (3) opeenvolgingen van vries-dooi of "wetting-drying" cycli en mechanische last

AcroniemFWOAL320
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/08

Keywords

  • composieten

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology