Subsidie 2024 - Ondersteuning Jonge Onderzoekers

Projectdetails

!!Description

De Vlaamse Regering legt jaarlijks een overheidsbijdrage vast voor de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers, overeenkomstig artikel 63/4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. De subsidie wordt ingezet voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van activiteiten met betrekking tot de volgende doelstellingen :
1° training van jonge onderzoekers:
2° loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers:
3° versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers:
4° samenwerking met andere kennisinstellingen binnen Vlaanderen met betrekking tot doelstellingen, vermeld in punt 1° tot en met 3°.
AcroniemDOCBE13
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/24

Keywords

  • jonge onderzoekers
  • menselijk kapitaal