Projectdetails

!!Description

St. Vij staat voor stedelijke vijvers en is afgeleid van St. V, de jaarlijkse herdenkingsviering van de stichter van de VUB, Pierre-Théodore Verhaegen. Het project bestaat uit een cocreatietraject om de noden rond waterretentie bij gewone en extreme omstandigheden te lenigen en noden binnen het onderwijs en onderzoek van vakgroepen naar experimenteerruimte te vervullen. De mogelijke opstelling is een functionele en educatieve combinatie van een wadi en een wetland op de Brussels Humanities, Science and Engineering Campus (Etterbeek). Wadi is een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie en is een tijdelijke waterbuffer met als doel infiltratie in de bodem. Een wetland daarentegen is permanent nat en ontwikkelt een specifiek ecosysteem. (1) als toepassing voor duurzame technologie om lokale waterberging, -infiltratie en -zuivering te bevorderen in een urbane context; aangepast aan extreme neerslaghoeveelheden. (2) als levend laboratorium voor onderwijs waarbij jaarlijks de bijdrage van deze wadi en wetland tot het creëren van een lokaal koeler microklimaat, het bewaren van biodiversiteit, het zuiveren van water en de berging van water zal onderzocht worden door teams van studenten uit verschillende opleidingen van de VUB. Een dergelijke aanpak stimuleert transdisciplinair denken bij studenten over de grenzen van de STEM-disciplines. (3) als een levend laboratorium voor onderzoek naar de impacts van omgevingsverandering (nutriëntenaanrijking, temperatuursverandering) op biodiversiteit en ecosysteemdiensten. (4) als een vrij toegankelijk didactisch openluchtproject met informatieborden voor bezoekers en beschikbare werkpakketten voor middelbare scholieren om de bewustwording met betrekking tot de klimaatproblematiek te bevorderen.
Korte titelSTVIJ
AcroniemVLOV92
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/1930/04/22

Flemish discipline codes

  • Other earth sciences not elsewhere classified