Studie van het Post-Polio Syndroom met PCR en celvrij systeem.

  • Rombaut, Bartholomeus, (Administrative Promotor)
  • Vrijsen, Raphael, (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Het Postpolio syndroom (PPS) vormt een extra zware belasting voor patiënten die reeds eerder in hon leven hard getroffen werden door een paralytische poliomyelitis. Er zijn nu overtuigende bewijzen dat aan de basis van dit syndroom gemoteerd persistent poliovirus zou liggen. De doelstelling van dit project is de verdere karakterisatie van deze mutanten door PCR technologie en het opkweken van deze mutanten - wat tot dusverre onmogelijk was - door gebruik te maken van een celvrij synthese-apparaat, waardoor de moleculair biologische eigenschappen van de mutant virussen kunnen gedefinieerd worden. Dit project is een uitbreiding van een reeds gesteund project door OZR (ID 1 97 3 32 0360) waarin PCR en het celvrij systeem de basistechnologieën vormen. De kans die wij krijgen om PPS te bestuderen met beide technieken die in het labo in routine gebruikt worden, is te mooi om niet te gebruiken.
AcroniemOZR232
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/01

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Biological sciences
  • Pharmaceutical sciences