SulfoMet: Het ontrafelen van biologische functies van epigenetische DNA methylatie in de model-archaeon Sulfolobus acidocaldarius

Projectdetails

!!Description

De methylatie van genomisch DNA is een universeel epigenetisch
mechanisme dat fenotypische diversiteit, ontwikkelingsprocessen en
stressrespons bepaalt. In tegenstelling tot eukaryoten en bacterieën,
is er slechts zeer weinig geweten over de biologische functies van
DNA-methylatie in archaea, welke een aparte fylogenetische groep
vormen. In de thermoacidofiele model-archaeon Sulfolobus
acidocaldarius werd het voorkomen van 6-mA en 4-mC, en in
mindere mate 5-mC, aangetoond doorheen het genoom. Niettemin
zijn de methyltransferasen die verantwoordelijk zijn voor deze
methylaties, evenals de moleculaire en fysiologische effecten,
grotendeels ongekend. De doelstelling in dit project is het ontrafelen
van de biologische functies van DNA-methylatie in S. acidocaldarius
door het onderzoeken van de hypothese dat methylatiepatronen in
verband gebracht kunnen worden met de hogere-orde
chromosoomarchitectuur en transcriptionele activiteit, welke op zijn
beurt in verband staat met de fysiologische staat van de cel. Een
multidisciplinaire onderzoeksmethodologie zal gevolgd worden om
deze hypothese te testen door het integreren van een multi-omica
aanpak met klassieke genetische/biochemische en bio-informatica
onderzoeksmethodologieën. Dit project zal niet enkel inzichten
verschaffen in het complexe DNA-methylatie-netwerk in S.
acidocaldarius, maar ook in hoe evolutionaire oude DNAmethylatiemechanismen mogelijk aan de basis liggen van
epigenetische mechanismen in de eukaryote cel.
AcroniemFWOAL1067
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Keywords

  • Methylome
  • archaea
  • Sulfolobus

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Genome structure and regulation
  • Microbiology not elsewhere classified
  • Proteins
  • Epigenomics
  • Transcription and translation

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.