Overleven op de oude dag: overlevingsstrategieën van bejaarde armen in Gent, Brussel en Antwerpen, 1750-1850.

Projectdetails

!!Description

Dit project heeft als objectief inzicht te verwerven in de verschillende manieren waarop bejaarde arme arbeiders in staat waren het hoofd te bieden aan de uitdagingen die met hun hoge leeftijd gepaard gingen tijdens de Europese overgang van een pre-industriële naar een industriële samenleving. Het hoofddoel is te onderzoeken hoe hun weerbaarheid en veerkracht, onder de vorm van overlevingsstrategieën en zorg of bijstandsnetwerken, gefaciliteerd of verhinderd werd door deze maatschappelijke transitie aan de ene kant en de lokale context aan de andere kant. Dit zal worden gedaan door middel van een comparatieve studie die de makeshift economy van deze ouderen traceert voor de steden Gent, Antwerpen en Brussel in de periode 1750-1850. De impact van verschuivingen in (1) lokale economie en arbeidsmarkt, (2) formele bijstandsvoorzieningen en (3) sociale netwerken en familiale structuren op het individuele agency en overlevingsstrategieën van deze ouderen zal worden onderzocht door te focussen op de voornaamste componenten van de makeshift economy, namelijk (a) arbeid, (b) formele armenzorg en (c) informele reciprociteit (in het bijzonder coresidentie en kredietrelaties). De resultaten zullen niet enkel ons inzicht vergroten in de interactie tussen structurele verschuivingen, lokale contexten en individuele handelingsvrijheid van de groeiende groep bejaarde armen in deze periode, maar zal ook een bijdrage leveren aan het debat over de veronderstelde langetermijnverschuiving van familie naar gemeenschap als zogenaamde locus of care in de Europese samenleving.
AcroniemFWOTM870
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Labour and demographic economics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.