Synthese, stereochemische karakterisering, thermische analyse en kristallisatiekinetiek van (co)polyamiden op basis van 1,4-cyclohexaandicarbonzuur.

  • Koning, Cornelis, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

De betrachting van dit project is meer inzicht te krijgen in de stuktuur-eigenschap relaties van polyamides op basis van cycloalifatische monomeren zal een grote invloed hebben op de thermische eigenschappen en morfologie van de (co)polyamides. De syntheses van de alifatische copolyamides op basis van 1,12 diaminododecaan, adipinezuur en 1,4-cyclohexaandicarbonzuur (1,4-CHDZ) werden in solutie bij lage temperatuur uitgevoerd. Hiertoe werden de carbonzuren omgezet in meer reactieve carbonzuurchlorides met gebruik van thionylchloride. Benzoylchloride werd na de synthese toegevoegd om de eventueel resterende amine-eindgroepen zo goed mogelijk af te blokken. Er werd geopteerd voor het gebruik van het relatief hoogmoleculaire 1,12-diaminododecaan als diamine, ten einde polyamides met relatief lage smeltpunten te bekomen en zo degradatiereacties bij metingen in de smelt zo veel mogelijk te beperken. In tegenstelling tot de syntheses bij verhoogde temperatuur en druk kon bij gebruik van dicarbonzuurchlorides en lage temperatuur cis-trans isomerisatie van het ingezette 1,4-CHDZ vermeden worden. Er werden rekksen copolyamides gesynthetiseerd met verschillende inbouwverhoudingen adipinezuur/1,4-CHDZ, variërende van 100/0 tot 74/26. Verder werden er polyamidesgesynthetiseerd met gelijkblijven gehalte1,4-CHDZ residu's, maar verschillende initiële cis-trans ratio's van het 1,4-CHDZ monomeer. Alle polyamides vertonen vergelijkbare intrinsieke viscositeiten, voldoende hoog voor verdere karkaterisatie. De inbouwverhoudingen van de beide comonomeren, alsook de cis-trans ratio's van de 1,4-CHDE monomeerresten werden bepaald met behulp van solutie 13C-NMR. Er bleek een lichte preferentiële incorporatie van cycloalifatische t.o.v. lineair alifatische monomeren te zijn.
AcroniemFWOTM123
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9830/09/02

Flemish discipline codes

  • Chemical sciences