SYSTEM: SYNERGIE VAN GEÏNTEGREERDE SENSOREN EN TECHNOLOGIEËN VOOR BEWEGINGEN IN DE STADSHUIS

Projectdetails

!!Description

Het SYSTEM-project zal een datafusie-systeem ontwerpen en demonstreren voor het continu bewaken van bedreigingen die samenhangen met de productie van explosieven en de productie en hantering van synthetische drugs. Gegevens gefuseerd uit verschillende volwassen sensornetwerken zullen rechtshandhavingsinstanties voorzien van verrijkte informatie om het mogelijke optreden van een criminele activiteit te beoordelen (bijvoorbeeld om de productie van geïmproviseerde explosieven en / of clandestiene synthetische drugslaboratoria) in een bepaald gebied te lokaliseren. Voorlopers en basis van SYSTEEM zijn twee H2020 IA-projecten, NOSY en microMole, gefinancierd onder de call FCT-05-2014.
SYSTEM-apparaten ondersteunen de detectie van zelfgemaakte explosieven en de productie van synthetische drugs door middel van het detecteren van tussenproducten en onzuiverheden van het productieproces en precursoren die worden gebruikt voor hun synthese, waarmee abnormaal gebruik van binnen de bestreken stedelijke gebieden getransporteerde / geleverde chemicaliën wordt geïdentificeerd. Bovendien zal de prevalentie van nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder metabolieten in het rioleringssysteem, worden beoordeeld. Door een netwerk van detectiesystemen in verschillende en complementaire nuts- en omgevingen in te zetten, zal SYSTEM in realtime gegevens verzamelen en verwerken van de rioolwaterafvalwater- en vaste afvalnetwerken en luchtemissies van doelgebieden. Een dergelijk netwerk zal bestaan ​​uit verschillende detectiesystemen, die werken in verschillende en complementaire hulpprogramma's en omgevingen, metaaloxiden (MOXs) -sensoren, Molecular Imprinted Polymers (MIP's), vloeistofchromatografie met massaspectrometrie en autonome sampling (online LC / MS), snel gas -Chromatografie met foto-ionisatiedetectie (GC-PID) en commerciële pH- en geleidbaarheidssensoren in combinatie met passieve bemonsteringsapparaten en geïntegreerd in SYSTEM via een gecentraliseerd bewakingscentrum. Het consortium test en demonstreert de functionaliteit van SYSTEM in zeven verschillende Europese steden gedurende drie jaar van activiteiten

Funding Aknowledgement(s)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No […]
AcroniemEU573
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1828/02/22

Financiering

  • European Commission

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Metalaw not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.