Systeem xc- als nieuw therapeutisch aangrijpingspunt om neurodegeneratie bij de ziekte van Parkinson te limiteren

Projectdetails

!!Description

De ziekte van Parkinson (PD) is een aan leeftijd gerelateerde neurodegeneratieve aandoening met geleidelijke verslechtering van de motorische functie. De huidige behandelingsstrategieën zijn afhankelijk van symptomatische geneesmiddelen om de motorische symptomen te beheersen, zonder het ziekteproces te verstoren. Het vinden van een neuroprotectieve strategie in PD blijft als zodanig een dringende en onvervulde behoefte. We hebben onlangs het cystine / glutamaat geïdentificeerd
antiporter systeem xc- als een mogelijk doelwit voor neuroprotectie in diermodellen van deze aandoening.
Met het huidige project zullen we dit uitgangspunt in meer detail testen en evalueren of genetische deficiëntie van systeem xc in staat is om nigrale dopamine-neuronen van muizen te beschermen tegen pathogene routes die sterk in verband staan ​​met PD, namelijk mitochondriale dysfunctie. In deze doelvalidatie-studie zullen we oude dieren gebruiken en zowel mannelijke als vrouwelijke muizen onderzoeken, om de translationele waarde van onze resultaten te vergroten.
Vervolgens, als een eerste stap op weg naar klinische translatie, willen we de sterkste ontwikwelingseffecten op het ziektebeeld reproduceren die zijn waargenomen na genetische deletie van systeem xc, door farmacologisch inhibitie van systeem xc- met sulfasalazine. Door gebruik te maken van een multimodelaanpak en een klinisch relevant ontwerp, zullen we kritisch bewijs leveren voor het potentieel van xc-als therapeutisch doelwit om neurodegeneratie in PD te beperken.
Korte titelFWO Krediet aan Navorsers
AcroniemFWOKN295
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/18

Flemish discipline codes

  • Biomedical modelling

Keywords

  • Parkinson